Regulamin Sklepu obowi膮zuj膮cy od 25.12.2014

搂 1 Postanowienia og贸lne

 1. W艂a艣cicielem sklepu internetowego www.mojafigura.pl (zwanego dalej: 鈥濻klepem鈥 lub 鈥濻klepem Internetowym鈥) jest Krzysztof Karli艅ski prowadz膮cy dzia艂alno艣ci gospodarcz膮 pod firm膮 Wellness Styl-Krzysztof Karli艅ski z siedzib膮 w Gda艅sku (80-126), przy ul. My艣liwskiej 22A/5, wpisan膮 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 9880114432, Regon: 020714669.
 2. Niniejszy Regulamin okre艣la zasady i warunki korzystania ze Sklepu przez Klient贸w, a w szczeg贸lno艣ci dokonywania zakup贸w w Sklepie.
 3. Regulamin jest udost臋pniony Klientowi nieodp艂atnie za po艣rednictwem Strony Internetowej, w formie, kt贸ra umo偶liwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za pomoc膮 systemu teleinformatycznego, kt贸rym pos艂uguje si臋 Klient Sklepu.
 4. Warunkiem Rejestracji Konta w Sklepie jak r贸wnie偶 z艂o偶enia zam贸wienia bez Rejestracji jest uprzednie zaakceptowanie postanowie艅 niniejszego regulaminu.
 5. Klient mo偶e szybko i efektywnie kontaktowa膰 si臋 ze Sprzedaj膮cym poprzez wiadomo艣ci e-mail pod adresem: bok[at]mojafigura.pl, telefonicznie dzwoni膮c pod numer tel: 0048 58 739 56 10, faxem: 0048 58 739 55 10 od poniedzia艂ku do pi膮tku (z wyj膮tkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. 9.00-19.00. Adres do korespondencji: Wellness Styl, ul. My艣liwska 22 A/5, 80-126 Gda艅sk.

搂 2 Definicje

 1. Administrator Danych Osobowych 鈥 oznacza Krzysztofa Karli艅skiego prowadz膮cego dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮 Wellness Styl z siedzib膮 w Gda艅sku (80-126), przy ul. My艣liwskiej 22A/5, kt贸ra decyduje o celach i 艣rodkach przetwarzania danych osobowych Klient贸w.
 2. Dostawa 鈥 oznacza dostarczenie przez Sprzedawc臋, za po艣rednictwem Dostawcy, Klientowi Towaru okre艣lonego w Zam贸wieniu, stanowi膮ce wykonanie 艣wiadczenia przez Sprzedawc臋 na podstawie Umowy sprzeda偶y;
 3. Dostawca 鈥 oznacza firm臋 kuriersk膮 lub Poczt臋 Polsk膮, z kt贸r膮 wsp贸艂pracuje Sklep.
 4. Has艂o 鈥 oznacza ustalony przez Klienta ci膮g znak贸w literowych, cyfrowych lub innych, znany jedynie Klientowi, ustalony przez Klienta podczas rejestracji w Sklepie, umo偶liwiaj膮cy Klientowi dost臋p do Konta Klienta w Sklepie Internetowym;
 5. Klient 鈥 oznacza Konsumenta lub Przedsi臋biorc臋;
 6. Konsument 鈥 oznacza Klienta b臋d膮cego osob膮 fizyczn膮 dokonuj膮c膮 z przedsi臋biorc膮 (w szczeg贸lno艣ci ze Sprzedawc膮) Zam贸wienia niezwi膮zanego bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮 lub dokonuj膮cego subskrypcji biuletynu;
 7. Konto Klienta 鈥 oznacza indywidualny panel Klienta, uruchomiony po przej艣ciu procedury rejestracyjnej;
 8. Login 鈥 oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone sk艂adaj膮ce si臋 z ci膮gu znak贸w literowych, cyfrowych lub innych i wymagane wraz z Has艂em do z艂o偶enia Zam贸wienia w Sklepie Internetowym. Login jest jednocze艣nie adresem e-mail Klienta.
 9. Przedsi臋biorca 鈥 oznacza osob臋 fizyczn膮 dokonuj膮c膮 czynno艣ci prawnej ze Sprzedawc膮 w celu niezwi膮zanym bezpo艣rednio z prowadzon膮 dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮, osob臋 prawn膮 lub jednostk臋 organizacyjn膮 nieposiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej, kt贸rej ustawa przyznaje zdolno艣膰 prawn膮 wykonuj膮ce dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 w rozumieniu przepis贸w ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia艂alno艣ci gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z p贸藕n. zm.);
 10. Rejestracja 鈥 oznacza podj臋cie szeregu czynno艣ci polegaj膮cych na prawid艂owym wype艂nieniu przez Klienta formularza on-line znajduj膮cego si臋 na Stronie Internetowej. Podczas procesu Rejestracji Klient zobowi膮zany jest ustali膰 sw贸j indywidualny Login oraz Has艂o;
 11. Sklep Internetowy 鈥 oznacza sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawc臋, dost臋pny na Stronie Internetowej.
 12. Sprzedawca - oznacza firm臋 Wellness Styl z siedzib膮 w Gda艅sku (80-126), przy ul. My艣liwskiej 22A/5, b臋d膮c膮 w艂a艣cicielem praw do Sklepu Internetowego, uprawnionymi do dysponowania jego zasobami;
 13. Strona Internetowa 鈥 strona internetowa, pod kt贸r膮 prowadzony jest Sklep Internetowy udost臋pniona w domenie centrum-kolagenu.pl;
 14. System teleinformatyczny 鈥 zesp贸艂 wsp贸艂pracuj膮cych ze sob膮 urz膮dze艅 informatycznych i oprogramowania, zapewniaj膮cy przetwarzanie i przechowywanie, a tak偶e wysy艂anie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomoc膮 w艂a艣ciwego dla danego rodzaju sieci urz膮dzenia ko艅cowego;
 15. Towar lub Produkt 鈥 oznacza Towar prezentowany na stronie Sklepu Internetowego, na kt贸ry Klient mo偶e z艂o偶y膰 Zam贸wienie;
 16. Umowa sprzeda偶y 鈥 oznacza umow臋 sprzeda偶y zawart膮 przez Sprzedawc臋 z Klientem Sklepu Internetowego, w trybie okre艣lonym w niniejszym Regulaminie;
 17. U偶ytkownik Internetu 鈥 osoba przegl膮daj膮ca tre艣ci opublikowane na Stronie Internetowej;
 18. Zam贸wienie 鈥 z艂o偶enie Sprzedawcy przez Klienta oferty zakupu konkretnych Towar贸w prezentowanych na stronie Sklepu Internetowego, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

搂 3 Wymagania techniczne

 1. Przegl膮darka powinna mie膰 w艂膮czon膮 obs艂ug臋 JavaScript.
 2. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 3. W trakcie korzystania ze Sklepu w systemie teleinformatycznym Klienta instalowane s膮 niewielkie pliki cookies dla cel贸w poprawnego dzia艂ania okre艣lonych funkcji Sklepu, je偶eli przegl膮darka, kt贸rej u偶ywa Klient, na to pozwala.
 4. W celu korzystania z us艂ug 艣wiadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Us艂ugobiorca powinien posiada膰:

  a) Przegl膮dark臋 internetow膮: Internet Explorer w wersji nie starszej ni偶 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej ni偶 4.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej ni偶 3,
  b) Aktywny adres e-mail.

 5. Korzystanie ze stron internetowych w Sklepie nast臋puje za po艣rednictwem og贸lnodost臋pnej sieci Internet, kt贸ra ze swej istoty nie gwarantuje niezawodno艣ci ani poufno艣ci komunikacji pomi臋dzy Klientem a Sklepem, w tym w zakresie tre艣ci przesy艂anych informacji oraz niejawno艣ci danych Klienta.
 6. Sklep nigdy nie wysy艂a pr贸艣b o przys艂anie e-mailem has艂a Klienta.
 7. Sprzedawca dok艂ada wszelkich stara艅 w celu zapewnienia ka偶dorazowej, ci膮g艂ej i pe艂nej dost臋pno艣ci stron internetowych Sklepu.
 8. Tre艣膰 zawieranych um贸w mi臋dzy Sklepem, a Klientami utrwalana jest i udost臋pniana Klientom w wersji elektronicznej na zasadach okre艣lonych w Regulaminie.

搂 4 Warunki 艣wiadczenia us艂ug, rejestracja i konto klienta

 1. Klient mo偶e za艂o偶y膰 indywidualne Konto Klienta w Sklepie.
 2. Zak艂adaj膮c Konto Klienta, Klient wype艂nia dedykowany do tego celu formularz podaj膮c dane niezb臋dne do 艣wiadczenia us艂ug w spos贸b okre艣lony w niniejszym Regulaminie, tj. w przypadku Konsument贸w: imi臋 i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania oraz numer telefonu, w przypadku Przedsi臋biorc贸w: nazw臋 firmy, numer NIP, adres e-mail, adres siedziby firmy, numer telefonu oraz imi臋 i nazwisko osoby kontaktowej. Klient ustala Has艂o.
 3. Po wpisaniu danych rejestracyjnych Klient potwierdza zapoznanie si臋 i akceptacj臋 Regulaminu.
 4. Rejestracja Klienta potwierdzana jest przez Sprzedawc臋 za po艣rednictwem poczty e-mail.
 5. Klient zobowi膮zany jest zachowa膰 w tajemnicy i zabezpieczy膰 Login oraz Has艂o dost臋pu do Konta Klienta w taki spos贸b, aby nie mia艂y do nich dost臋pu osoby nieuprawnione. W razie podejrzenia, i偶 dost臋p do Has艂a uzyska艂a osoba nieuprawniona Klient powinien niezw艂ocznie zawiadomi膰 o tym Sprzedawc臋.
 6. Klient po Rejestracji mo偶e w dowolnym momencie zalogowa膰 si臋 na Konto Klienta i dokonywa膰 zmian podanych przez siebie danych.
 7. Wybieraj膮c odpowiedni膮 funkcj臋 lub podczas zak艂adania Konta Klienta, Klient mo偶e dokona膰 subskrypcji biuletynu na adres e-mail Klienta.
 8. Klient mo偶e dokona膰 rezygnacji z us艂ugi biuletynu poprzez wyb贸r odpowiedniej funkcji po zalogowaniu si臋 na Konto.
 9. Klient nie mo偶e dostarcza膰 tre艣ci o charakterze bezprawnym.

搂 5 Zam贸wienie

 1. Informacje znajduj膮ce si臋 na Stronie Internetowej nie stanowi膮 oferty w rozumieniu przepis贸w Kodeksu cywilnego.
 2. Zam贸wienie z艂o偶one przez Klienta stanowi ofert臋 w rozumieniu przepis贸w Kodeksu cywilnego.
 3. W celu zawarcia Umowy sprzeda偶y, nale偶y wej艣膰 na Stron臋 Internetow膮, a nast臋pnie zalogowa膰 si臋 na Konto Klienta oraz dokona膰 wyboru Produktu dost臋pnego w Sklepie Internetowym.
 4. Klient mo偶e sk艂ada膰 Zam贸wienie poprzez funkcj臋 "koszyk" znajduj膮c膮 si臋 na stronach Sklepu Internetowego.
 5. Klient po skompletowaniu Zam贸wienia na Stronie Internetowej i okre艣leniu formy p艂atno艣ci oraz sposobu dostawy, wysy艂a Zam贸wienie do Sklepu. Ka偶dorazowo przed z艂o偶eniem Zam贸wienia podawana jest cena wybranych Towar贸w oraz koszt Dostawy. Z艂o偶enie zam贸wienie dokonywane jest przez klikni臋cie przycisku oznaczonego 鈥濳upuj臋 i p艂ac臋鈥.
 6. Po z艂o偶eniu Zam贸wienia Klient otrzymuje wiadomo艣膰 e-mail b臋d膮c膮 potwierdzeniem wp艂yni臋cia Zam贸wienia do Sklepu, potwierdzaj膮c膮 wszystkie istotne elementy. W celu weryfikacji z艂o偶onego Zam贸wienia Klient powinien potwierdzi膰 Zam贸wienie, poprzez wyb贸r odwo艂ania do Strony Internetowej Sklepu zawieraj膮cej zakodowany unikalny identyfikator jego Zam贸wienia.
 7. Na podstawie otrzymanego potwierdzenia Zam贸wienia zgodnie z 搂 5 ust 6, Sklep dokonuje sprawdzenia dost臋pno艣ci Towaru.
 8. W przypadku pozytywnej weryfikacji dost臋pno艣ci Towaru, Klient otrzymuje informacj臋 o przyj臋ciu Zam贸wienia do realizacji, stanowi膮cej przyj臋cie oferty. Jednocze艣nie dochodzi do zawarcia umowy sprzeda偶y Towaru.
 9. W przypadku z艂o偶enia przez Konsumenta zam贸wienia telefonicznie tre艣膰 umowy sprzeda偶y jest niezw艂ocznie potwierdzana przez Sprzedaj膮cego poprzez przes艂anie wiadomo艣ci e-mail na adres podany przez Konsumenta. O艣wiadczenie Konsumenta o zawarciu umowy jest skuteczne, je偶eli po otrzymaniu potwierdzenia od Sprzedaj膮cego Konsument prze艣le Sprzedaj膮cemu o艣wiadczenie o zawarciu umowy. W tym celu wystarczy odpowied藕 na wiadomo艣膰 e-mail Sprzedaj膮cego o tre艣ci np.: 鈥濧kceptuj臋 warunki umowy鈥.
 10. W przypadku wybrania przez Klienta formy p艂atno艣ci 鈥瀙rzelew鈥 realizacja Zam贸wienia nast臋puje po zaksi臋gowaniu przelewu na konto bankowe Sprzedawcy.
 11. Powy偶sze potwierdzenia i informacje wysy艂ane s膮 na adres e-mail Klienta podany przy rejestracji.
 12. Je偶eli po z艂o偶eniu Zam贸wienia oka偶e si臋, 偶e zam贸wiony Towar jest niedost臋pny w ca艂o艣ci lub cz臋艣ci, Klient zostanie o tym niezw艂ocznie poinformowany poczt膮 elektroniczn膮 na podany na adres e-mail lub telefonicznie 艂膮cznie z przewidywanym okresem oczekiwania na dost臋pno艣膰 Towaru. W takiej sytuacji Klient mo偶e podtrzyma膰 Zam贸wienie, pomimo d艂u偶szego czasu oczekiwania, anulowa膰 Zam贸wienie lub ograniczy膰 Zam贸wienie do cz臋艣ci Towaru, kt贸ry jest dost臋pny.
 13. Klient mo偶e anulowa膰 z艂o偶one Zam贸wienie w Sklepie w ka偶dym czasie do dnia, w kt贸rym up艂ywa termin okre艣lony w 搂. 8 ust. 1.

搂 6 P艂atno艣ci

 1. Wszystkie ceny wyra偶one s膮 w z艂otych polskich, s膮 cenami brutto i zawieraj膮 podatek VAT.
 2. Cena podana przy ka偶dym Towarze jest wi膮偶膮ca od chwili z艂o偶enia przez Klienta Zam贸wienia. Cena wi膮偶e zar贸wno Klienta, jak i Sprzedawc臋.
 3. Do ka偶dego Zam贸wienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT.
 4. Klient mo偶e wybra膰 nast臋puj膮ce formy p艂atno艣ci za zam贸wione towary:

 1. przelew bankowy na konto bankowe Sprzedawcy 鈥 z terminem p艂atno艣ci 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzeda偶y,
 2. got贸wk膮 za pobraniem, p艂atne Dostawcy przy Dostawie,
 3. przelew bankowy poprzez zewn臋trzny system p艂atno艣ci payu.pl, obs艂ugiwany przez firm臋 PayU Sp贸艂ka Akcyjna z siedzib膮 w Poznaniu z terminem p艂atno艣ci 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzeda偶y.

搂 7 Dostawa

 1. Zam贸wione Towary s膮 dostarczane do Klienta za po艣rednictwem Dostawcy.
 2. Zakupione Towary dostarczane s膮 pod adres wskazany w formularzu zam贸wienia.
 3. Koszt dostawy zam贸wionego Towaru ka偶dorazowo podawany jest podczas sk艂adania Zam贸wienia przez Klienta w Sklepie.
 4. W dniu wys艂ania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres e-mail Klienta informacja Sklepu potwierdzaj膮ca wys艂anie Towaru.
 5. Klient powinien zbada膰 przesy艂k臋 w czasie i w spos贸b przyj臋ty przy przesy艂kach danego rodzaju.
 6. Po odbiorze przesy艂ki Klient ma prawo 偶膮da膰 od Dostawcy spisania protoko艂u w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesy艂ki niedaj膮cego si臋 z zewn膮trz zauwa偶y膰 przy odbiorze.
 7. Zap艂ata za towar i formalno艣ci zwi膮zane z rozliczeniem zakup贸w wysy艂anych za pobraniem s膮 dokonywane w miejscu odbioru zam贸wionego towaru i prowadzi je pracownik Dostawcy.
 8. Termin dostawy zam贸wionych Towar贸w wynosi od 24 godzin do 14 dni roboczych. Termin dostawy nale偶y liczy膰 od momentu potwierdzenia Zam贸wienia przez Sprzedawc臋, o ile podczas potwierdzenia Zam贸wienia nie nast膮pi膮 inne ustalenia odno艣nie terminu dostawy pomi臋dzy Sprzedawc膮 a Klientem lub od momentu zaksi臋gowania przelewu na koncie Sprzedaj膮cego zgodnie z 搂 5 ust 10.
 9. Sprzedawca do艂膮cza do Dostawy paragon lub faktur臋 VAT obejmuj膮c膮 dostarczane pozycje Zam贸wienia.
 10. W przypadku nieobecno艣ci Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy sk艂adaniu Zam贸wienia, jako adres dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo. Je偶eli kolejna pr贸ba Dostawy oka偶e si臋 niemo偶liwa z przyczyn le偶膮cych wy艂膮cznie po stronie Klienta, Klient zostanie obci膮偶ony rzeczywistymi kosztami odes艂ania Towaru przez Dostawc臋 do Sprzedawcy i/lub rzeczywistymi kosztami ponownej Dostawy zam贸wionego Towaru, je偶eli kosztami tymi zostanie obarczony Sprzedawca.

搂 8 Odst膮pienie od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ust. 1 1. ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827), Konsument, kt贸ry zawar艂 Umow臋 na odleg艂o艣膰 mo偶e od niej odst膮pi膰 w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru, sk艂adaj膮c stosowne o艣wiadczenie. Odst膮pienie dokonywane jest przez z艂o偶enie o艣wiadczenia o odst膮pieniu od umowy, w szczeg贸lno艣ci z wykorzystaniem formularza (PDF | DOC) i wys艂ane dowolnym kana艂em porozumienia si臋 na odleg艂o艣膰, m.in.:

  a) wiadomo艣ci膮 e-mail, na adres bok[at]mojafigura.pl,
  b) w formie pisemnej, na adres Wellness Styl, ul. My艣liwska 22 A/5, 80-126 Gda艅sk.

 2. Do o艣wiadczenia o odst膮pieniu od umowy prosimy o do艂膮czenie formularza zwrotu do pobrania PDF, aczkolwiek nie jest to warunek skuteczno艣ci z艂o偶enia o艣wiadczenia o odst膮pieniu od umowy zawartej na odleg艂o艣膰.
 3. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odst膮pienia od umowy, Konsument jest obowi膮zany zwr贸ci膰 towar Sprzedaj膮cemu niezw艂ocznie tj. nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni na adres Sklepu. Konsument mo偶e tak偶e dokona膰 zwrotu towaru przekazuj膮c go do odbioru osobie upowa偶nionej przez Sprzedawc臋, przy zachowaniu w/w termin贸w. Dla zachowania terminu wystarczy odes艂anie rzeczy przed jego up艂ywem. Prosimy o do艂膮czenie do zwracanego towaru kopii dowodu zakupu.
 4. Konsument ma prawo do odst膮pienia od umowy bez ponoszenia koszt贸w, za wyj膮tkiem: a) dodatkowych kosz贸w poniesionych przez Konsumenta w zwi膮zku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym ni偶 najta艅szy, zwyk艂y spos贸b dostarczenia oferowany przez Sprzedaj膮cego oraz b) bezpo艣rednich koszt贸w zwrotu towaru (koszt贸w wysy艂ki towaru), c) koszt贸w zwrotu rzeczy, je偶eli ze wzgl臋du na sw贸j charakter rzeczy te nie mog膮 zosta膰 w zwyk艂ym trybie odes艂ane poczt膮.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialno艣膰 za zmniejszenie warto艣ci rzeczy b臋d膮ce wynikiem korzystania z niej w spos贸b wykraczaj膮cy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. Sprzedawca, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni od dnia otrzymania o艣wiadczenia Konsumenta o odst膮pieniu od umowy, zwr贸ci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego p艂atno艣ci, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrze偶eniem ust. 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu p艂atno艣ci przy u偶yciu takiego samego sposobu zap艂aty, jakiego u偶y艂 Konsument, chyba 偶e konsument wyra藕nie zgodzi艂 si臋 na inny spos贸b zwrotu, kt贸ry nie wi膮偶e si臋 dla niego z 偶adnymi kosztami.
 7. Prawo do odst膮pienia od umowy sprzeda偶y zawartej na odleg艂o艣膰, o kt贸rym mowa w ust. 1. nie przys艂uguje Konsumentowi w odniesieniu do um贸w:

  a) o 艣wiadczenie us艂ug, je偶eli przedsi臋biorca wykona艂 w pe艂ni us艂ug臋 za wyra藕n膮 zgod膮 konsumenta, kt贸ry zosta艂 poinformowany przed rozpocz臋ciem 艣wiadczenia, 偶e po spe艂nieniu 艣wiadczenia przez przedsi臋biorc臋 utraci prawo odst膮pienia od umowy;
  b) w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed艂ug specyfikacji konsumenta lub s艂u偶膮ca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  c) w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz ulegaj膮ca szybkiemu zepsuciu lub maj膮ca kr贸tki termin przydatno艣ci do u偶ycia;
  d) w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz dostarczana w zapiecz臋towanym opakowaniu, kt贸rej po otwarciu opakowania nie mo偶na zwr贸ci膰 ze wzgl臋du na ochron臋 zdrowia lub ze wzgl臋d贸w higienicznych, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu;
  e) w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 rzeczy, kt贸re po dostarczeniu, ze wzgl臋du na sw贸j charakter, zostaj膮 nieroz艂膮cznie po艂膮czone z innymi rzeczami;
  f) w kt贸rej konsument wyra藕nie 偶膮da艂, aby przedsi臋biorca do niego przyjecha艂 w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; je偶eli przedsi臋biorca 艣wiadczy dodatkowo inne us艂ugi ni偶 te, kt贸rych wykonania konsument 偶膮da艂, lub dostarcza rzeczy inne ni偶 cz臋艣ci zamienne niezb臋dne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odst膮pienia od umowy przys艂uguje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych us艂ug lub rzeczy;
  g) w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 nagrania d藕wi臋kowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecz臋towanym opakowaniu, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu;
  h) o dostarczanie dziennik贸w, periodyk贸w lub czasopism, z wyj膮tkiem umowy o prenumerat臋;
  i) zawartej w drodze aukcji publicznej;
  j) o dostarczanie tre艣ci cyfrowych, kt贸re nie s膮 zapisane na no艣niku materialnym, je偶eli spe艂nianie 艣wiadczenia rozpocz臋艂o si臋 za wyra藕n膮 zgod膮 konsumenta przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsi臋biorc臋 o utracie prawa odst膮pienia od umowy.

 8. Przedsi臋biorcy nie przys艂uguje prawo do odst膮pienia od Umowy, o kt贸rym mowa w tym paragrafie.

搂 9 Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowi膮zek dostarczenia towaru w stanie wolnym od wad fizycznych i prawnych.
 2. Klientowi przys艂uguje prawo z艂o偶enia reklamacji zar贸wno odno艣nie wykonania umowy sprzeda偶y jak i wykonania umowy o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮. W razie stwierdzenia wyst臋powania wad rzeczy sprzedanej Sprzedawca ponosi odpowiedzialno艣膰 okre艣lon膮 w szczeg贸lno艣ci w przepisach art. 556 i 5561-5563 i nast臋pne Kodeksu cywilnego.
 3. Klient dokonuje reklamacji wysy艂aj膮c zg艂oszenie reklamacyjne na reklamowany Towar. Wskazane jest podanie w reklamacji: imienia i nazwiska Klienta lub firmy, daty zg艂oszenia, numeru paragonu, nazwy i ilo艣ci reklamowanego Towaru, opisu i rodzaju wady, 偶膮dania Klienta, telefonu kontaktowego.
 4. Klient mo偶e wys艂a膰 zg艂oszenie reklamacyjne w formie elektronicznej na adres e-mail bok[at]mojafigura.pl lub za艂膮czy膰 je do reklamowego Towaru wysy艂aj膮c na adres w艂a艣ciciela serwisu zamieszczony w dziale KONTAKT.
 5. Wraz z reklamacj膮 Klient dostarcza do Sprzedawcy reklamowany Towar. Mo偶e tak偶e dostarczy膰 kopi臋 lub orygina艂 paragonu albo inny dow贸d zakupu, co nie jest warunkiem rozpatrzenia reklamacji, ale mo偶e przyczyni膰 si臋 do przyspieszenia jej rozpatrzenia.
 6. Sprzedawca zobowi膮zuje si臋 powiadomi膰 Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od daty jej z艂o偶enia.

搂 10 Odpowiedzialno艣膰 Sprzedawcy

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialno艣膰 z tytu艂u niewykonania lub nienale偶ytego wykonania umowy, W przypadku um贸w zawieranych z Przedsi臋biorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialno艣膰 tylko w przypadku umy艣lnego wyrz膮dzenia szkody i w granicach rzeczywi艣cie poniesionych strat przez Przedsi臋biorc臋.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci za: a) szkody b臋d膮ce nast臋pstwem wy艂膮cznie podania przez Klienta nieprawdziwych lub niepe艂nych danych przy rejestracji lub informacji s艂u偶膮cych do realizacji Umowy sprzeda偶y, b) szkody wyrz膮dzone Przedsi臋biorcom nieumy艣lnie.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego, nie d艂u偶szego jednak ni偶 48 h wy艂膮czenia niekt贸rych funkcjonalno艣ci Sklepu w celu jego ulepszenia, dodawania us艂ug lub przeprowadzania konserwacji za uprzednim poinformowaniem Klient贸w zarejestrowanych z odpowiednim wyprzedzeniem.

搂 11 Prawa i obowi膮zki Klienta

 1. Klient zobowi膮zany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 2. Klient jest uprawniony do korzystania z zasob贸w Sklepu Internetowego wy艂膮cznie na w艂asny u偶ytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasob贸w i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta dzia艂alno艣ci komercyjnej lub takiej, kt贸ra narusza艂aby interes Sprzedawcy.
 3. Klient jest zobowi膮zany do zachowania nale偶ytej staranno艣ci do nieujawniania osobom trzecim swojego indywidualnego Has艂a do Konta Klienta.

搂 12 Polityka prywatno艣ci, dane osobowe

 1. Zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Sprzedawca jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Klient贸w gdy jest to konieczne do realizacji umowy, kt贸rej Klient jest stron膮 lub gdy jest to niezb臋dne do podj臋cia dzia艂a艅 przed zawarciem umowy na 偶膮danie Klienta. W pozosta艂ym zakresie przetwarzanie danych osobowych Klienta wymaga jego zgody. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.
 2. Ujawnione dane osobowe nie b臋d膮 przekazywane osobom trzecim, wy艂膮czaj膮c przekazanie danych Klienta do Dostawcy w celu realizacji Umowy lub firmie PayU Sp贸艂ka Akcyjna z siedzib膮 w Poznaniu je偶eli Klient dokona艂 wyboru p艂atno艣ci poprzez serwis payu.pl.
 3. Dane osobowe zostan膮 usuni臋te na pierwsze 偶膮danie Klienta zg艂oszone w formie pisemnej lub za po艣rednictwem poczty elektronicznej.
 4. Ka偶dy Klient ma prawo dost臋pu do swoich danych oraz ich poprawiania na stronie Internetowej. Ka偶dy klient po zarejestrowaniu si臋 ma wgl膮d do swoich danych oraz mo偶e je zmienia膰.
 5. Sprzedawca ma mo偶liwo艣膰 wysy艂ania materia艂贸w oraz informacji handlowych w przypadku, gdy Klient dokona艂 subskrypcji biuletynu. Sprzedawca niezw艂ocznie uwzgl臋dnia pro艣by o zaprzestanie wysy艂ania wskazanych materia艂贸w i informacji handlowych.
 6. Sprzedawca o艣wiadcza, 偶e zobowi膮zuje si臋 chroni膰 wszelkie informacje ujawnione przez Klient贸w zgodnie z zasadami ochrony bezpiecze艅stwa i zachowania poufno艣ci danych wynikaj膮cymi z obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa.

搂 13 Prawa autorskie

 1. Sprzedawcy przys艂uguj膮 wy艂膮czne maj膮tkowe i osobiste prawa autorskie do wszelkich materia艂贸w, wzorc贸w, formularzy, logotyp贸w i innych tre艣ci zawartych na stronie Sklepu Internetowego.
 2. Wykorzystywanie materia艂贸w zamieszczonych na Stronie Internetowej jest dopuszczalne tylko dla cel贸w wsp贸艂pracy ze Sprzedawc膮 i tylko na w艂asny u偶ytek Klienta. Kopiowanie, przekazywanie oraz udost臋pnianie odp艂atnie lub nieodp艂atnie osobom trzecim tre艣ci znajduj膮cych si臋 na stronach Sklepu Internetowego jest zabronione.
 3. W odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materia艂贸w udost臋pnionych Klientowi lub U偶ytkownikowi Internetu na Stronie Internetowej nie jest dopuszczalne wykorzystanie ich w celu prowadzenia przez Klienta lub U偶ytkownika Internetu dzia艂alno艣ci konkurencyjnej wobec Sprzedawcy.

搂 14 Rozwi膮zanie umowy

(nie dotyczy Zam贸wie艅/um贸w sprzeda偶y)

 1. Klient mo偶e rozwi膮za膰 umow臋 o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮 w ka偶dym czasie i bez podania przyczyn, z zastrze偶eniem zachowania praw nabytych przez drug膮 Stron臋 przed rozwi膮zaniem ww. Umowy oraz postanowie艅 poni偶ej.
 2. Klient, kt贸ry dokona艂 rejestracji rozwi膮zuje umow臋 o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮 poprzez zg艂oszenie 偶膮dania usuni臋cia Konta Sprzedawcy, przy czym rozwi膮zanie umowy nast臋puje po up艂ywie okresu wypowiedzenia wynosz膮cego 14 dni.
 3. Sprzedawca, chc膮c rozwi膮za膰 umow臋 o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮, poinformuje Klienta na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji.
 4. Sprzedawca ma prawo i mo偶e wypowiedzie膰 umow臋 o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮 z terminem wypowiedzenia wynosz膮cym 14 dni, je艣li:

  a) cel rejestracji lub spos贸b korzystania z us艂ug jest oczywi艣cie sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,
  b) dzia艂alno艣膰 Klienta jest sprzeczna z obowi膮zuj膮cymi normami obyczajowymi, nawo艂uje do przemocy b膮d藕 pope艂nienia przest臋pstwa, a tak偶e je艣li narusza prawa os贸b trzecich,
  c) otrzyma艂 urz臋dowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub zwi膮zanej z nimi dzia艂alno艣ci,
  d) uzyska艂 wiarygodn膮 wiadomo艣膰 o bezprawnym charakterze podanych danych lub zwi膮zanej z nimi dzia艂alno艣ci i uprzednio zawiadomi艂 Klienta o zamiarze uniemo偶liwienia dost臋pu do Konta Klienta,
  e) Klient dopuszcza si臋 przesy艂ania niezam贸wionych informacji handlowych,
  f) Klient w ra偶膮cy lub uporczywy spos贸b narusza postanowienia Regulaminu,
  g) podane przez Klienta dane adresowe budz膮 obiektywnie uzasadnione w膮tpliwo艣ci co do ich poprawno艣ci lub zgodno艣ci z prawd膮 a w膮tpliwo艣ci tych nie uda艂o si臋 usun膮膰 w drodze kontaktu telefonicznego lub za po艣rednictwem wiadomo艣ci e-mail.

 5. Przez obiektywnie uzasadnione w膮tpliwo艣ci, o kt贸rych mowa w ust. 4 pkt 7. nale偶y rozumie膰 w szczeg贸lno艣ci podanie nieistniej膮cej miejscowo艣ci, podanie nazwy nieistniej膮cej ulicy w danej miejscowo艣ci, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).
 6. Klient, kt贸ry zosta艂 pozbawiony prawa do korzystania ze Sklepu nie mo偶e dokona膰 powt贸rnej Rejestracji bez uprzedniej zgody Sklepu.

搂 15 Postanowienia ko艅cowe

 1. O ka偶dej zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi zarejestrowanych Klient贸w drog膮 mailow膮 z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodz膮 w 偶ycie z up艂ywem terminu wypowiedzenia. Do zam贸wie艅 z艂o偶onych przed wej艣ciem w 偶ycie zmian Regulaminu, stosuje si臋 postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowi膮zuj膮cym w chwili z艂o偶enia zam贸wienia.
 2. Uznanie poszczeg贸lnych postanowie艅 niniejszego Regulaminu w spos贸b przewidziany prawem za niewa偶ne b膮d藕 nieskuteczne, nie wp艂ywa na wa偶no艣膰 czy skuteczno艣膰 pozosta艂ych postanowie艅 Regulaminu. W miejsce niewa偶nego postanowienia zastosowana b臋dzie regu艂a, kt贸ra jest najbli偶sza celom niewa偶nego postanowienia i ca艂ego niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie maj膮 przepisy prawa polskiego, a w szczeg贸lno艣ci przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827), ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121), ustawy o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 z dnia 18 lipca 2002 (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1422), ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182) oraz z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych(tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).
 4. Ewentualne spory mi臋dzy Sprzedawc膮 a Konsumentem b臋d膮 rozstrzygane przez w艂a艣ciwe s膮dy zgodnie z postanowieniami przepis贸w Kodeksu post臋powania cywilnego.
 5. Ewentualne spory mi臋dzy Sprzedaj膮cym a Przedsi臋biorc膮, kt贸re mog膮 wynikn膮膰 z niniejszego Regulaminu strony b臋d膮 stara艂y si臋 rozstrzygn膮膰 polubownie, a je偶eli polubowne rozstrzygni臋cie sprawy oka偶e si臋 niemo偶liwe, spory rozstrzygane b臋d膮 przez s膮dy powszechne miejscowo w艂a艣ciwe ze wzgl臋du na siedzib臋 Sprzedaj膮cego.

Niniejszy Regulamin wchodzi w 偶ycie z dniem 25 grudnia 2014 roku.

Wersja Regulaminu obowi膮zuj膮ca przed 25.12.2014 - [ZOBACZ]

Potrzebujesz informacji zadzwo艅 do nas...

InfoLinia Herbalife 801 000 886

Sklep internetowy Shoper.pl